Qpro trân trọng cám ơn sự tín nhiệm và hợp tác của Quý khách hàng. Nhằm giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc sử dụng và quản lý website, chúng tôi tạo ra series bài viết ” Hướng dẫn sử dụng Web WordPress” này. Đây là  những hướng dẫn sử dụng cơ bản nhất trong quá trình quản trị chăm sóc web mà chúng tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể làm được nếu thao tác đúng theo hướng dẫn.

Bài 1: Đăng nhập trang quản trị

Bài 2: Đăng bài viết lên web

Bài 3: Đăng sản phẩm lên trang cửa hàng trên web

Bài 4: Thay đổi Logo trang web

Bài 5: Thay đổi tiêu đề trang web

Bài 6: Thay đổi nội dung và hình ảnh trang web

Bài 7: Thay đổi danh mục sản phẩm

Bài 8: Thay đổi nội dung chân trang web Footer

Bài 9: Hướng dẫn sử dụng chức năng dịch phần mềm Weglot